ป้ายโฆษณา
ปวช.กศน.

กศน.บ้านแพ้ว จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. กศน.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านอาชีพ โดยเปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีผู้สนใจสมัครเรียนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นจำนวนมาก

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เรื่องการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
2 การประชุมบุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพ้ว เรื่องการสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
3 โครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรธรรมชาติแบบยั่งยืน กศน.อำเภอบ้านแพ้ว
4 กิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
5 กิจกรรมสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
6 รายงานผู้สำเร็จการศึกษา กศน.อำเภอบ้านแพ้ว
7 รายงานผู้ลงทะเบียนเรียน
8 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสุตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
9 โครงการสอนเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10 กิจกรรมประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Link การศึกษา


Copyright@2009 Nfebanphaeo.net Made All rights reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว
31/8 ม. 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 034-483025